Mindfulness

Mindfulness is niet zomaar aandacht schenken, maar aandacht schenken op een open en niet-oordelende manier. In essentie kan je de dingen op de ‘automatische piloot’  doen en beleven of je kan de dingen met bewuste opmerkzaamheid en bewuste aandacht doen. We spreken van mindfulness als je de omgeving of je innerlijke wereld bewust en met aandacht observeert vanuit een psychologisch neutrale instelling. Het is een manier om je gedachten, emoties, gedrag en lichaamssensaties neutraal te leren observeren, waardoor de automatische psychologische reacties op deze ervaringen verminderd wordt.

In de aanleerfase willen we je eerst met de procedure bekendmaken van het gericht richten van de aandacht. Mindfulness is een vaardigheid die via training opgebouwd moet worden.

De training bestaat uit 8 groepslessen van 2 uur. Elke les bestaat uit een korte inleiding, het bespreken van oefenervaringen en het toelichten van een centraal thema. En natuurlijk veel oefenen.


Algemeen
Psychosomatiek
Mindfulness
YinYoga